🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Gezondheidscentrum

GO! Margot Franken | Praktijk voor intergratieve kinder- en jeugdtherapie

Integratieve kinder- en Jeugdtherapie is een kortdurende, intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Er worden verschillende behandelmethoden door elkaar heen gebruikt, de therapie is vraag gestuurd, dat wil zeggen dat de therapeut direct aan kan sluiten bij wat uw kind nodig heeft.
Het kind of de jongere zal steeds centraal staan en niet de behandelmethode of de visie van de therapeut.

Bekijk website